Gönderdiğiniz bildiriler PELVIPERINEOLOGY dergisinde yayınlanacaktır. Yayınlanabilmesi için bildirilerinizi İngilizce olarak da göndermeniz gerekmektedir.

Bildiri Konu Başlıkları

Ürojinekoloji; Değerlendirme ve Yönetim
Pelvik Taban Anatomisi ve Ürojinekolojik Cerrahi Anatomi
Pelvik Organ Prolapsusu; Değerlendirme ve Yönetim
Üriner İnkontinans; Değerlendirme ve Yönetim
Pelvik Taban Görüntüleme Yöntemleri
Pelvik Taban Ultrasonografisi
Kadın Fonksiyonel Kozmetik Jinekoloji
Kadın Fonksiyonel Kozmetik Jinekolojik Cerrahisi
Kronik Pelvik Ağrı; Tanı ve Yönetim
Laparoskopik Pelvik Taban Cerrahisi
Cinsel Disfonksiyon ve Rehabilitasyon
Postpartum Kanama

Bildiri Sistemi Giriş ve Kayıt

Bildiri son gönderim tarihi
Kongre Bilimsel Kurulu tarafından bildiri özeti son gönderim tarihi 11 Kasım 2022 olarak belirlenmiştir.


Bildiri özetleri ve sisteme yüklenmesi
Bildiri özetleri kongre web sitesi üzerinden “online” olarak, sözlü bildiri, poster bildiri, video bildiri başlıkları altında gönderilecektir. Bilimsel Kurul bildirileri sözlü veya poster sunum olarak değiştirme konusunda karar verme hakkına sahiptir.

Sözlü bildiri özetleri;“amaç, gereç ve yöntem, bulgular, tartışma ve sonuç” şeklinde yapılandırılmış özgün araştırmalar olmalıdır.

(Olgu sunumları ile ilgili bildiri özetleri sözlü bildiri kategorisinde gönderilmemelidir).

Poster bildiri özetleri; araştırma ve olgu sunumu kategorilerinde kabul edilecektir.

Hazırlanacak posterler 70 x 90 cm boyutunda hazırlanmalıdır.
Yazarların unvanları ve çalıştığı kurumlar yazılmalıdır.
İstenildiği takdirde bildiri ve posterlerin sunulduğunu gösteren belgeler yazarlara verilecektir.

Araştırma poster bildiri özetleri “amaç, gereç ve yöntem, bulgular, tartışma ve sonuç” şeklinde, olgu sunumu bildiri özetleri “giriş, olgu sunumu, tartışma ve sonuç” bölümlerinden oluşacak şekilde yapılandırılmalıdır.


Bildirilerin değerlendirilmesi ve sonucun bildirilmesi
Bildiri özetlerinin hakemler tarafından değerlendirilmesi tamamlandıktan sonra 17 Ekim 2022 tarihinde elektronik posta yolu ile bildirilecektir.